Toelatingsbeleid


Het College van Bestuur van Stichting Tangent heeft een Regeling Toelating voor het primair onderwijs vastgesteld. Dit met inachtneming van de bepalingen van de Wet op het Primair Onderwijs, de Wet Passend Onderwijs en met een positief advies van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de stichting. Berkeloo is onderdeel van Tangent en houdt het toelatingsbeleid aan, zoals bepaald door de stichting.
U kunt het toelatingsbeleid lezen via deze link op de website van Stichting Tangent.

Laatste Nieuws

Uit het fotoboek

IMG_3114 IMG_3102
IMG_3112 IMG_3098