Passend onderwijs

De wet Passend Onderwijs gaat met ingang van 1 augustus 2014 van start. Doel van Passend onderwijs is om meer kinderen in de gewone basisschool te houden. Met de wet Passend Onderwijs hebben schoolbesturen de zorgplicht om ieder kind dat extra ondersteuning heeft een passend aanbod te bieden. Het samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs voor onze regio heet “Plein 013”. Met de naam wordt benadrukt dat Passend onderwijs wil verbinden en ontmoeten. We vinden het belangrijk om alle ouders zo goed mogelijk te informeren. Belangrijk uitgangspunt is, dat ouders en school samen naar de ondersteuningsmogelijkheden kijken en niet uitgaan van de beperkingen die een kind heeft. Ook is het een feit dat het zogenaamde rugzakje (LGF) verdwijnt en er in de toekomst sprake kan zijn van arrangementen. 

Voor school is het bijvoorbeeld ook belangrijk een kind bij 'aanmelding' al goed in beeld te hebben.  

Regelmatig informeren we ouders over ontwikkelingen omtrent Passend Onderwijs. Dat gebeurt via de nieuwsbrief.
Kijk ook op www.plein013.nl


Laatste Nieuws

Uit het fotoboek

IMG_3114 IMG_3102
IMG_3112 IMG_3098