Coöperatief leren

Op onze school werken we al nu alweer enkele jaren met Coöperatief Leren volgens Kagan & Kagan. Het is ons antwoord op de vraag vorm en inhoud te geven aan hedendaags onderwijs. We doen dit in alle groepen en proberen dat steeds verder uit te bouwen. Naast kennis en schoolse vaardigheden wordt er volop gewerkt aan communicatieve en sociale vaardigheden. De huidige maatschappij doet een steeds groter beroep op samenwerking, op omgaan met elkaar.
Coöperatief Leren is een aanvulling op de praktijk van alledag. Het vraagt niet een totaal nieuwe werkwijze van de leerkracht, maar heeft een belangrijke plaats naast individuele en klassikale werkvormen.

Voordelen van Coöperatief Leren
• Meer kinderen zijn tegelijkertijd in teams actief
• Kinderen leren meer door onderlinge coaching
(twee weten meer dan één, laat staan vier!))
• De ontwikkeling van sociale vaardigheden verloopt heel natuurlijk,
veelvuldig binnen de normale leermomenten
• De relaties tussen de leerlingen verbeteren en daarmee ook de
goede sfeer in de groep
• De werkvormen motiveren de kinderen om met veel plezier en inzet
aan de slag te gaan
• Het is een effectieve vorm van klassenmanagement voor alle groepen

In de bijlage leest U meer over de zeven basisstructuren, GIPS-en, Teams, Klas-en Teambouwers en sociale rollen. Allemaal zaken die een rode draad spelen in het onderwijs op Berkeloo. Leest u het gerust eens door.

tekst Coöperatief Leren voor website.pdf

Laatste Nieuws

Uit het fotoboek

IMG_3114 IMG_3102
IMG_3112 IMG_3098