Ouderraad (OR)  

De ouderraad (OR) is een gezellige club van enthousiaste ouders die zich graag wil inzetten voor de leerlingen en voor de school. Samen met de leerkrachten en alle hulpouders zorgt de OR ervoor dat uw kind(eren) bijzondere dagen en speciale activiteiten op een leuke en enthousiaste manier kunnen beleven. De OR is de schakel tussen de ouders en de leerkrachten.   

Wat doen we?

De OR vergadert zes keer per jaar (voor data zie jaarkalender). Namens de school neemt 1 directielid deel aan de vergaderingen. Naast vakken als taal, rekenen en bewegingsonderwijs zijn er nog extra activiteiten op de basisschool. Basisschool Berkeloo beslist jaarlijks zelf welke extra onderwijsactiviteiten in het lesprogramma (of onderwijsprogramma) worden opgenomen. Deze extra activiteiten worden georganiseerd door de Ouderraad Berkeloo.   


De extra activiteiten

- Sinterklaas, Lerarendag, Carnaval, Verkeer, Pasen, Open dag, Avondvierdaagse, Kinderboekenweek, Schoolreisje, Sportdag.   

Elk OR lid wordt in een aantal werkgroepen ingedeeld en is verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van die activiteit. Concreet betekent dit: 
- Versieren van de aula/gymzaal en gangen met carnaval, kerstmis en sinterklaas. 
- Zorgen dat er voor de diverse activiteiten drinken en andere lekkernijen zijn. 
- Aanwezig zijn tijdens de activiteit waarvoor je in de commissie zit. 
- Na afloop de activiteit evalueren en verslag uitbrengen naar de OR.   


Vrijstelling van deze extra onderwijsactiviteit
 

Wilt u niet dat uw kind meedoet aan een extra onderwijsactiviteit? Dan kunt u de directie van basisschool Berkeloo vragen om vrijstelling. Als uw kind vrijstelling krijgt, moet het meedoen aan een vervangende activiteit.   


Ouderbijdrage
 

Alle activiteiten die de Ouderraad organiseert vallen onder de extra school activiteiten en behoren dus niet tot het reguliere onderwijsprogramma. Al deze extra activiteiten worden uit de vrijwillige ouderbijdrage betaald. Deze activiteiten zijn dus niet verplicht.   
Er is soms verwarring over de term “vrijwillige ouderbijdrage”. Vrijwillig betekent dat u een keuze heeft om de ouderbijdrage wel of niet te voldoen. Heeft u geen ouderbijdrage betaald? Dan doet uw kind niet mee. De school zorgt dan voor opvang van uw kind.   
De ouderbijdrage is dus vrijwillig, maar niet vrijblijvend.   
Kunt u de ouderbijdrage niet betalen neem dan contact met ons op, dan zoeken we samen naar een passende oplossing. 

Hoe zijn we te bereiken? 

We zijn er vooral voor de ouders. Zit u met iets wat u wilt aankaarten op school, schroom dan niet om een van ons persoonlijk te benaderen. Ook kunt u ons bereiken via ouderraad@berkeloo.net en we hebben een postvak in de koffiekamer.Laatste Nieuws

Uit het fotoboek

IMG_3114 IMG_3102
IMG_3112 IMG_3098