Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?

De medezeggenschapsraad (MR) van onze school houdt zich bezig met beleidsmatige zaken, die de school direct aangaat. U kunt denken aan de schoolgids, buitenschoolse opvang, identiteit, begroting, jaarafrekening. De MR maakt daarbij gebruik van het adviesrecht, instemmingsrecht, informatierecht en initiatiefrecht. Daarnaast is de bevordering van openheid, de openbaarheid en het overleg op school een van de voornaamste taken van de MR. De MR gaat niet over problemen van individuele leerlingen,ouders of leerkrachten. In het reglement Medezeggenschapsraad staat alles duidelijk omschreven en dit is ook de leidraad voor het werk van de MR. Natuurlijk is de directie van de school hier nauw bij betrokken en de directeur of zijn vertegenwoordiger is als adviseur aanwezig bij de vergaderingen. Wilt u meer informatie over de MR of heeft u interesse om lid te worden bij een vacature, neem dan contact op via mr@berkeloo.net.


Laatste Nieuws

Uit het fotoboek

IMG_3114 IMG_3102
IMG_3112 IMG_3098