ouders en school


Betrokkenheid ouders

Wij proberen rekening te houden met de wensen van de ouders en open te staan voor suggesties. Vele ouders zijn actief binnen de school; als lid van de ouderraad (OR) of de medezeggenschapsraad (MR), als klassenouder of als hulpouder. Samen met de ouderraad organiseren wij jaarlijks een algemene informatieavond rond een actueel thema. 

Overblijven
Wilt u informatie over het overblijven of uw kind opgeven voor het overblijven: stuur een mail aan overblijven@berkeloo.net

Rapportage, voorlichting en gesprekken 
Wij vinden het heel belangrijk dat ouders goed worden geïnformeerd over de eigen kinderen:
- jaarlijks krijgen de kinderen één, twee of drie keer een schriftelijk (digitaal) verslag.
- minimaal twee maal per jaar worden alle ouders uitgenodigd voor een gesprek over hun kind.
- ouders kunnen tussentijds ook altijd een afspraak maken voor een gesprek.
- in elke groep wordt jaarlijks een informatieavond gehouden in het begin van het schooljaar. 
- voor ouders van leerlingen uit groep 8 wordt een speciale avond georganiseerd over het voortgezet onderwijs.

Schoolgids en Berkeblad
Als algemene informatie is op deze website de schoolgids geplaatst. Daarnaast kan de activiteitenkalender worden gedownload, waarin alle activiteiten van dat schooljaar beschreven staan. Op verzoek wordt een papieren versie verstrekt. Ook kunnen ouders zich aanmelden op de Facebookpagina van Berkeloo. Regelmatig worden daarop foto's geplaatst van diverse activiteiten die in de groepen plaatsvinden. De nieuwsbrief 'Berkeblad' informeert ouders tussentijds over allerlei actuele schoolzaken. Aanmelden kan via de homepagina of via de zoekfunctie op uw eigen Facebookaccount.

Laatste Nieuws

Uit het fotoboek

IMG_3114 IMG_3102
IMG_3112 IMG_3098